Forside > Annoncering > Almen kvalificering i folkekirken

Almen kvalificering i folkekirken

 

 

FOKUS PÅ LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER
Kirkeministeren kæmpede selv med bogstaverne

Kirkeminister Marianne Jelved sætter nu fokus på nyt projekt for medarbejdere med læse/skrivevanskeligheder. Projektet, der søsættes af Kirkeministeriet i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd og en række faglige organisationer, skal ruste folkekirkens medarbejdere til en fremtid, hvor informationsteknologien bliver en nødvendig del af arbejdsdagen.

 

Kirkeminister Marianne Jelved kender det fra sin egen hverdag; det at bogstaverne ikke altid falder lige let og hurtigt på rette plads, når der skal staves til eksempelvis gruppe - er det med pp eller bb? Et problem hun ikke står alene med. Langtfra endda.

Præcis hvor mange der lider af læse/skrivevanskeligheder herhjemme er usikkert, men undersøgelser peger på, at omkring 400.000 danskere oplever sig selv som decideret ordblinde. Hertil kan lægges den gruppe af mennesker, som ikke har problemer med at læse, men i større eller mindre grad føler sig udfordret, når ordene skal skrives ned. Kirkeministeren er selv i den sidste kategori, og håber med sin medvirken i denne artikel at kunne bidrage til at nedbryde de fordomme, som mennesker med læse/skrivevanskeligheder til stadighed udsættes for.

Ministerens egen kamp med bogstaverne
- Da jeg gik i skole, skulle man tage en femteklasses eksamen for at afgøre, om man kunne komme i eksamensmellemskolen - og jeg dumpede, hvilket var et chok for mig selv og ikke mindst min familie, husker kirkeminister Marianne Jelved.

I dag har hun stort set overvundet sine stavevanskeligheder, men det har været en lang og sej vej op gennem skole- og uddannelsessystemet; først som student, så folkeskolelærer og senere cand.pæd. i dansk.

- Jeg blev vel nærmest dansklærer for at vise alle andre, at jeg kunne - og ret hurtigt stod det klart, at jeg var god til det med specialundervisning og arbejdet med børn, der havde læse- og stavevanskeligheder. Med afsæt i mine egne erfaringer kunne jeg blandt andet lære dem nogle af de memotekniske regler, som jeg selv altid har gjort flittig brug af. Og så er jeg verdensmester i at udskifte svære ord med andre, som jeg kan stave til, afslører kirkeministeren.

Bryd tabuet, erkend problemet
Marianne Jelved medgiver, at det for mange er svært at få fortalt omverdenen, at man har problemer med at læse eller stave - især når man har nået en mere moden alder. Mange voksne med læse/skrivevanskeligheder har nemlig i årtier "gemt sig" i mere praktiske jobs, hvor det ikke var så afgørende, at man kunne læse og skrive.

Men fremtidens jobudfordringer gør det stadigt sværere at være på arbejdsmarkedet, hvis ikke den enkelte medarbejder kan læse og skrive. Marianne Jelved glæder sig derfor også over, at Kirkeministeriet nu kan søsætte et projekt, der fokuserer på ansatte i folkekirken med læse- og skrivevanskeligheder.

- Det er svært at forestille sig en fremtid, hvor der ikke stilles stadigt større krav til vores læse- og skrivefærdigheder - på arbejdspladsen og som samfundsborgere - og derfor håber jeg, at de af vores ansatte, som oplever udfordringer med at læse eller stave, vil tage imod tilbuddet om screening.

Muligheder for hjælp
- Fra det øjeblik hvor man erkender problemet - og har et ønske om at gøre noget ved det - åbner der sig i dag en række muligheder - og ikke mindst hjælpemidler - for den enkelte, som kan gøre hverdagen meget nemmere. Og når det er sagt første gang, bliver det meget nemmere næste gang. Det er os, der har læse- eller stavevanskeligheder, der bedst kan bryde tabuet, fortsætter Marianne Jelved.

- Min opfordring til de ansatte i folkekirken er derfor helt klar: Tag med på de screeningsmøder, som tilbydes de kommende måneder og få indblik i de mange muligheder for hjælp og hjælpemidler, der findes i dag. Det er ingen skam at indrømme, at bogstaverne kan drille. Det er vejen videre, lyder det fra kirkeministeren.

Du kan læse mere om screeningsmøderne på hjemmesiden kirkeuddannelse.dk. Det er gratis for medarbejdere og menighedsråd.


Information om projekt Almen kvalificering i folkekirken - screening for læse- og skrivevanskeligheder

Kirkeministeriet har i samarbejde med en række af de faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd sat projekt "Almen kvalificering i folkekirken" i værk.

Midlerne til projektet kommer fra Kompetencesekretariatet og konsulentvirksomheden "Netværkslokomotivet", som er finansieret af Undervisningsministeriet, står for den praktiske del af projektet.

Projektets målgruppe er ansatte ved kirker og på kirkegårde, som har læse- og skrivevanskeligheder, eller er ordblinde.

Ministeriet, de faglige organisationer og Landsforeningen ønsker med projektet, at give alle med læse- og skrivevanskeligheder mulighed for at blive screenet og deltage i opkvalificeringskurser, samt at få kendskab til de hjælperedskaber, som er tilgængelige.

Indsatsområdet er geografisk afgrænset til Herning Søndre Provsti, Herning Nordre Provsti, Viborg Domprovsti og Vejle Provsti. Alle kirkefunktionærer - uanset arbejdssted - opfordres imidlertid til at deltage.

Projektet går ud på, at kirkefunktionærer tilbydes screening for læse- skrivevanskeligheder, herunder også for ordblindhed og efterfølgende tilbydes relevante opkvalificeringskurser.

Til screeningsarrangementerne vil der være oplæg af Christian Boch, som selv er ordblind. Han skal dels motivere deltagerne til at tage kampen op mod deres ordblindhed, dels berette om de muligheder og redskaber, der findes for ordblinde.

I forbindelse med screeningsarrangementerne vil der være særlige konsulenter, som vil være behjælpelige med tilmelding til kurser, der i forbindelse med screeningen har vist sig relevant for de enkelte.

Ordblindhed er ofte forbundet med stigmata og angst for at blive "testet" og vende tilbage til skolebænken. Projektet har derfor netop til hensigt, at gøre op med dette.

Det er gratis at deltage i screeningsarrangementer. Der kan dog ikke søges lønrefusion og kørselsgodtgørelse for deltagelse i arrangementerne.

I forhold til de kurser, kirkefunktionærerne efterfølgende tilbydes er der ingen kursusgebyrer. Lønnen kan søges refunderet - (SVU) som pt. er 80 % af højeste dagpengesats - pt. ca. 88 kr., og der kan søges kørselsgodtgørelse efter de almindelige regler herom.

Til projektet er knyttet 3 konsulenter, hvis opgave er opsøgende arbejde (i perioden maj - august 2014). Herunder, at udsende materiale og tage direkte kontakt til kirkefunktionærer og menighedsråd, og engagere lokale tillidsrepræsentanter med henblik på at få egnede kandidater til at tilmelde sig screeningsarrangementerne. De vil som tidligere nævnt ligeledes deltage i screeningsarrangementerne, med henblik på at tilbyde støtte i forbindelse med kirkefunktionærernes tilmelding til relevante kurser.

Herning området varetages af Birgitte Frydensbjerg.
Viborg området varetages af Anita Madsen
Vejle området varetages af Helle Simonsen og Jonna Bach (i begrænset omfang)

Deres kontaktoplysninger er som følger:

Birgitte Frydensbjerg, AOF MIDT-VEST 20 25 06 22 - bifr@aof.dk
Anita Madsen, Horsens HF og VUC 20 81 32 56 - am@horsenshfogvuc.dk
Helle Simonsen FAKK og Kirketjenerforeningen 29 45 08 09 - helle@fakk.dk


Der er aftalt følgende screeningmøder:

Den 23. september kl. 12:00 - Screeningsmøde, Viborg
Den 30. september kl. 12:00 - Screeningsmøde Herning
Den 7. oktober kl. 12:00 - Screeningsmøde Vejle

Den eksakte location vil blive oplyst hurtigst muligt.

 

Dansk Kirkemusiker Tidende
Home