Forside > Annoncering > Artikler 2013 > Medarbejder på lige fod

Medarbejder på lige fod

 

-Kan du komme til frokost på lørdag?

-Nej desværre, jeg skal på arbejde.

-Skal du arbejde en lørdag?

-Ja, der er bisættelser kl. 12 og 14.

-Nåh - du skal synge ...

-Ja, det er jo mit arbejde.

-Hvor må det være dejligt at få penge for sin hobby.

-Ja, det må du jo vide som gynækolog.

 Ikke en helt urealistisk dialog, den over billedet. Men den er god nok: det er et rigtigt arbejde at være kirkesanger.

 

 Hvad laver en kirkesanger så?

 • Kirkesangere, sætter salmenumre op og tager dem ned igen.
 • Kirkesangere deler salmebøger ud og lægger dem på plads igen.
 • Kirkesangere læser indgangsbøn og udgangsbøn.
 • Kirkesangere leder menighedssangen.
 • Kirkesangere hjælper organisten under altergangen ved at fortælle, hvor langt man er kommet. Det kan også være, man synger en solo - eller begge dele.
 • Kirkesangere synger også solo på andre tidspunker i gudstjenesten.
 • Kirkesangere tæller kollekten op.
 • Måske har præsten dårlig hals, så kirkesangeren læser teksterne.
 • Hvis præsten helt udebliver, er det kirkesangerens job at holde en degnetjeneste eller liturgisk kirketjeneste.
 • Kirkesangere har babysalmesang.
 • Kirkesangere leder børne/ungdomskor.

Ikke alle kirkesangere udfører alle hverv, men alle hverv kan være en del af stillingen som kirkesanger

 

 Og hvad er kravene?

 • Man skal møde i ordentlig tid, ligesom man ikke kan gå straks efter postludiet.
 • Man skal have lært at synge og stadig holde stemmen ved lige med undervisning.
 • Man skal have øvet sig på salmerne, navnlig hvis der er nogle salmer, der ikke så ofte bliver sunget. Man skal vide, hvad der står i salmerne, og hvad det betyder. Det er ikke så godt at udtale ord forkert, fordi man ikke kender dem. På samme måde er "maskinsang" ikke særlig spændende for menigheden. Man må vise, at man har forstået teksten. Der skal også skelnes mellem genrerne. Inden for salmer er der forskellige stilarter, der ikke lader sig synge ens.
 • I Den Danske Folkekirke er det sungne ord lige så vigtigt som det skrevne og talte. Salmer er derfor ikke noget, der bare skal lires af. De skal fortolkes.
 • Solo kræver særlig lang forberedelse.
 • Man skal kende dagens tekst og have øvet sig i at læse den op.
 • Man skal forberede sig på sine øvrige opgaver

 

Mange menighedsråd forstår desværre ikke det store arbejde, der ligger forud for tjenesten. Når de kommer i kirke, hører de kun det færdige resultat. De mener derfor, at der kun skal aflønnes for den tid, man opholder sig i kirken til selve tjenesten.

Men man kan ikke være kirkesanger på fuld tid. Derfor er det vigtigt, at der er tid til at passe et andet arbejde samtidig. Det er grunden til, at vi har fået rammetid, der er den tidsramme, hvor planlagte tjenester og begivenheder kan finde sted, samt rådighedstid, der er den tidsramme, der i forhold til ansættelsesgraden kan bruges til ikke-planlagte tjenester som bisættelser og begravelser. Jo mindre stillingen er, jo vigtigere er det at blive enige om en arbejdstid, der frigør tid til andet arbejde.

 

Kirkesangerens rolle er tilsyneladende også genstand for  udbredte misforståelse blandt  præster.

Der er de præster, der mener, at kirkesangeren blot er et appendix til organisten. De forstår ikke, at som ansvarlig for den vokale udførelse af musikken er man halvdelen af det musikalske team. Denne misforståelse findes  mærkeligt nok også hos nogle organister. Det er meget uheldigt, for hvis ikke kirkesanger og organist kan samarbejde, falder den musikalske del af gudstjenesten helt fra hinanden. Tjenesten hviler på de tre ben: præsten, organisten og kirkesangeren, og den kommer i ubalance, hvis man fjerner et af  benene.

Det ville  være godt, hvis Danmarks Radio også nævnte kirkesangeren ved gudstjenestetransmissioner på linje med præsten og organisten. Det er klart, at man ikke kan nævne de enkelte medlemmer i et kor, mens kirkesangeren har en anden funktion end korsangeren.

 

Der er en væsentlig forskel på en kirkesanger (degn) og en kirkekorsanger.

Kirkesangeren udfører de ovennævnte opgaver og synger alene eller sammen med et børnekor, der skal ledes vokalt.

Kirkekorsangeren synger i firestemmigt kor til gudstjenesterne og står aldrig alene. Her er det meget vigtigt at have lært ensemblesang, men korsangeren er under organistens ledelse.

 

Så husk det nu: Brug hinanden til gensidig inspiration. Det højner standarden i gudstjenesten, så  flere fra menigheden får lyst til at komme og deltage.

 

Merete Brautsch Sand 

Dansk Kirkemusiker Forening

landsformand

 

 

Dansk Kirkemusiker Tidende
Home