Forside > Formandens side > Formandens beretning 

Formandens beretning 

 


Merete Brautsch Sand 

Merete Brautsch Sand, tidligere formand i Dansk Kirkemusiker Forening

11. september 2017 i Folkekirkens Hus, Ålborg

 Nu er det femte gang, vi holder vores endags‐medlemsmøde/kursus, og jeg vil gerne takke Ålborgkredsen for arrangementet. Jeg ser frem til at tilbringe nogle oplysende, lærerige og hyggelige timer sammen med jer. 

Vi har et meget spændende program foran os. Før frokost har vi de faste punkter, som Jan og jeg står for. Efter frokost vil vi lytte til en mand, jeg personligt beundrer meget, nemlig professor Jørgen Kjærgaard.Her skal vi bruge vores medbragte salmebøger.
Der bliver også en rundvisning i dette fantastiske hus og enorientering ved en vigtig instans, når det gælder formidling af efter‐ og videreuddannelse, nemliguddannelsesambassadør Lene Glud.
Vi har oven i købet fået lov til at få en andagt i Domkirken Budolfi Kirke ved biskop over Ålborg Stift Henning Toft Bro. Og endelig er der minsandten også en overraskelse på programmet.
Jeg er sikker på, at vi vil gå beriget herfra.Jeg vil lige knytte en bemærkning til uddannelsesambassadørerne. Der er brug for flere, så hvis I, efter at have lyttet til Lene Glud, selv får lyst til at hjælpe med arbejdet, kan I sige det til hende bagefter. Det er en flok ildsjæle, der brænder for arbejdet. Vi har sat en "stillingsannonce" på hjemmesiden.

Årets gang

Sidste år var vi i Odense, i Tornbjerg Kirke. Det var som sædvanlig en spændende dag. Poul Chr. Balslev fortalte bl.a. om salmer og tempi, og Ringe Pigekor gav en forrygende koncert. Til næste år har jeg en forhåndstilkendegivelse om, at det vil foregå i det syd‐ og sønderjyske.
Der er vist ingen, der er i tvivl om, at vi festligholder 500‐året for reformationen i år. I har sikkert også arrangementer i jeres kirker. I Pinsen afholdt domkirken i Haderslev en festgudstjeneste med deltagelse af særligt indbudte, herunder repræsentanter fra de kirkelige organisationer - det vil sige, næsten alle. Manhavde glemt nogle, bl.a. os, hvilket blev beklaget en uge efter, jeg havde gjort stiftskontoret opmærksompå det.
Det er også 200‐året for Niels W. Gades fødsel. Det kan ses på en række koncerter rundt om.
Et par nye tillæg til salmebogen har set dagens lys, nemlig Lutherrosen og Kirkesangbogen. Dem kan vi... 
Læs hele beretningen her

Dansk Kirkemusiker Tidende
Home