Forside > Formandens side > Formandens klumme

Formandens klumme


Forberedelse - Hvordan forbereder du dig?

Musikken udgør ca. 70 % af gudstjenesten. Det er derfor særlig vigtigt at møde velforberedt op. Hvis man først begynder at køre på rutinen, vil arbejdet snart føles trivielt og arbejdsglæden forsvinder.

Hvor er det så, at vi som musikere har ansvar for gudstjenesten?

1.       Præludium eller introitus
2.       Evt. Kyrie og Gloria
3.       Evt. epistelvers
4.       Motet, solo eller interludium
5.       Musik/sang under altergangen
6.       Postludium eller exitus
7.       Og naturligvis alle salmerne


Fælles for alle:

Salmerne er en væsentlig del af forkyndelsen. Det er her, menigheden udlægger dagens tekster og Bibelens ord. Du skal derfor forstå ordene, hvad enten du spiller eller synger, så det ikke bliver en jævn gang grød, hvor hverken tekst eller melodi betyder noget. Når du har fået salmerne fra præsten, er det nødvendigt, at du bruger tid på at læse dem og eventuelt slå ukendte ord op. Jeg kan varmt anbefale "Salmehåndbog" af Jørgen Kjærgaard bind 1 og 2 samt "Salmeordbogen" af Eva Meile og Birgit Meister. Jeg bruger dem selv flittigt. Selv om du måske har sunget eller spillet en salme over 100 gange, vil du ofte kunne finde noget nyt, når du analyserer den. Indrøm, at det gør arbejdet mere spændende!
Du skal også have læst dagens tekster og reflekteret over dem, så du ved, hvilken stemning søndagen er i. Diskuter eventuelt med din præst og/eller kollegaer, hvad teksten betyder.

Organist:

Når salmerne er kendt, må du aftale melodivalg, toneart og tempi med kirkesangeren. Hvis I ikke kan blive enige om melodivalget, må I spørge præsten. I visse tilfælde har præsten allerede en ide om melodien, og så vælger I naturligvis den. Der er ikke tradition for at diskutere salmer med kirkekor, men har man et kor bestående af et antal professionelle, voksne sangere, vil det gøre udførelsen mere egal.
Overvej, hvilke musikstykker, der relaterer sig til tekster, stemning og salmer.

Korleder:

Sørg for, at salmerne er kendt for dit kor, så de kan øve sig på dem.
Du skal være i god tid med at finde det, dit kor skal synge, så I kan få øvet ordentligt, og hvis du ikke er organisten, samarbejder I omkring melodier og eventuelt akkompagnement.

Kirkesanger:

Som nævnt hos organisten, skal I i god tid aftale melodivalg, toneart og tempi.
Du har ansvaret for teksten. Det er derfor din opgave at synge, så menigheden forstår, hvad der menes, samtidig med, at du skal lede fællessangen. Skal noget synges lidt blødere, lidt hurtigere, kraftigere, svagere, hvor fører teksten hen, fortsætter sætningen på næste linje etc.
Du skal også finde eventuelle solostykker og aftale dem med organisten.
Du skal endvidere øve dig i at læse dagens tekster højt. Hvis præsten melder forfald, eller stemmen svigter, skal du overtage gudstjenesten. I forvejen læser du muligvis indgangsbøn og udgangsbøn.
Husk også at varme stemmen ordentligt op inden tjenesten, ellers risikerer du at ødelægge den.

Kirkekorsanger:

Det er desværre ikke alle steder, at korsangerne får salmerne i forvejen. Det synes jeg bestemt, at du skal kræve i stedet for, at det er den store overraskelse hver søndag. Det er hverken professionelt eller på nogen måde acceptabelt, navnlig ikke hvis der er salmer, man ikke kender i forvejen. Du skal også have mulighed for at sætte dig ind i teksten, så du ved, hvad du synger. Kirkekorsangere har lige så meget krav på muligheden for at engagere sig som de øvrige kirkemusikere. Det er også en fordel at få korsatser m.v. i forvejen.
Du skal naturligvis også huske at varme stemmen op inden tjenesten.

Det grænseløse arbejde er normalen hos kirkemusikerne. Vi får ikke alene løn for at møde op i kirken. Vi får også løn for forarbejdet hjemme. Vores arbejdsgivere har derfor krav på, at vi møder velforberedte op.

Savner du inspiration til sange eller musikstykker, kan du bl.a. søge i bøger som "Højmessen i Den Danske Folkekirke", "Året og Dagen" (Sølvbogen og guldbogen) af Ole Brinth, Helle Christensen og Marianne Christensen, "Lysets Utålmodighed" og "Sangene synger i os" af Holger Lissner samt andre salmeforfatteres udgivelser og på www.KMKC.dk, hvor der er skræddersyede forslag. Solister kan med fordel se på de enstemmige korsatser.

Erfagrupper og Facebook er også gode inspirationskilder.

God fornøjelse med arbejdet!

HUSK AT SØGE KOMPETENCEFONDMIDLER TIL DIT NÆSTE KURSUS! Se vejledning på www.kirkemusiker.dk.

Merete Brautsch Sand, tidligere formand i Dansk Kirkemusiker Forening. 


 

Undermenu

Dansk Kirkemusiker Tidende
Home